Sveriges Möbeltransportörers Förbund

Ilexpressen AB är Gotlands enda möbeltransportör som är medlemmar i SMF – Sveriges Möbeltransportörers Förbund. SMF är Sveriges äldsta branschorganisation för bohagstransportörer och har idag 32 medlemsföretag runt om i landet. Dem förfogar över 500 specialfordon för bohagstransporter och flytt.

Anlitar du en SMF-medlem kan du alltid lita på att lagar, regler och förordning följs och att försäkringar som krävs finns. Om problem skulle uppstår så måste ett SMF-företag enligt förbundets regler följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

SMF:s medlemmar ger alltid maximal trygghet vid bohagstransporter och flytt. Anlita alltid ett auktoriserat flyttföretag!

Besök gärna vår hemsida för mer information: www.smf-flytt.se