Försäkring

Inom Sverige gäller bohags- och kontorsförsäkring som utfärdats av SMF och konsumentverket, mer information om dessa finns på länkarna nedan. Vi har ansvarsförsäkring gällande flytt. Om värdet för en enskild sak överstiger ett halvt prisbasbelopp behövs objektförsäkring. Vid frågor om försäkringar är ni välkomna att kontakta oss.