Flyttning

  • Kontorsflytt
  • Arkivflytt
  • Tunghantering (ex. flygel, piano och värmepanna)
  • Specialemballering / exportemballering (ex. ömtåliga föremål)
  • Montering av kontorsmöbler och diverse husgeråd
  • Flytt av teknisk utrustning och konst

Helflyttning

Vid en helflyttning sköter vi allt från nedpackning till uppackning, och en viss grovmöblering.

Delflyttning

Vid en delflyttning kan du själv välja vad du vill ha utfört. Vi kan t ex endast sköta lastning, lossning och transport, då kan Ni i lugn och ro sköta packning och uppackning själva.