Välkommen till Ilexpressen i Visby!

Ilexpressen AB är ett gotländskt flyttföretag med sitt säte i Visby. Företaget startade sin verksamhet 1950, och är nu ett av de mest välkända flyttföretagen i Sverige. Vi är Gotlands enda möbeltransportör som är medlem i Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF).

Såhär flyttar du
steg för steg

Läs mer

Vad innebär ett SMF-auktoriserat flyttföretag?

  • Försäkring och trafiktillstånd finns
  • Fordon anpassade för bohagstransporter/flytt används
  • Kvalitetscertifierad personal
  • Innehar kollektivavtal
  • Bedriver affärsverksamhet enligt gällande lagstiftning
  • All personal har ID-brickor
  • Packmaterial av god kvalitet används
  • Allmänna Reklamationsnämnden följs
  • Miljömedvetenhet