ilexpressen_logotype

Så här fungerar rot- och rutavdraget

Du använder rot- och rutavdraget genom att utföraren gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura.När du sedan har betalat begär utföraren utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.
Flyttjänster
Avdrag medges för följande flyttjänster som utförs och betalas från och med den 1 augusti 2016:
  1. flytt av bohag mellan bostäder

  2. flytt av bohag till och från magasinering, förutsatt att magasineringen sker under en kortare period och ingår som ett led i flytten

  3. packning och uppackning

  4. lastning, lossning eller annat iordningställande för transport

  5. arbetstiden för transporten
  1. OBS! Inget avdrag medges för kostnader för flyttbil, drivmedel eller magasinshyra i samband med flytten.
» Läs mer på Skatteverket om just flyttning
Se hur mycket rot- och rutavdrag du använt
I Skatteverkets tjänst Rot och rut – mina avdrag kan du se hur mycket rot- och rutavdrag du har använt hittills under året och tidigare år. Tänk på att informera utföraren som du har anlitat om du redan har utnyttjat en del av avdraget. Då kan de göra rätt avdrag på din faktura. Informationen i tjänsten baseras enbart på de ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats. Skattereduktion på rot- och rutarbete som du fått som löneförmån av din arbetsgivare syns inte i tjänsten.
» Läs mer på Skatteverket.se

Nyttja RUT för Er nästa flytt och sänk arbetskostnaden med 50%

"Vi tänker kvalitet"

Se SMF-filmen

Vi erbjuder:


Bohagsflytt
Arkivflytt
Tunghantering
Specialemballering
Montering
Magasinering
Försäljning
PapperssekretessKontakt
Ilexpressen i Visby AB
Vibble Rakgatan 4
622 59 VISBY
Tel: 0498-26 49 00
Org.nr 556090-0044


Länkar
» Kontakta oss
» Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)
» Information om RUT
» Skatteverket
» PUL (personuppgiftslagen)
» DAL (distansavtalslagen)

Dokument/media
» SMF-folder
» SMF-film
» Bohag 2010
» Kontor 2003
»Objektförsäkring
»Allmänna bestämmelser magasin "privatperson"
»Allmänna bestämmelser magasin "företag"