ilexpressen_logotype

Försäkring

Inom Sverige gäller SMF:s gällande avtal. Samtliga transporter är försäkrade, där vi hänvisar till SMF:s bestämmelser förSMF logotype bohagsflyttning Bohag 2010, respektive för kontorsflyttning Kontor 2003. Vid dyrbara enskilda objekt kan tilläggsförsäkring rekommenderas. Vid frågor om föräkringar är ni välkomna att kontakta oss.

» Bohag 2010
» Kontor 2003
»Allmänna bestämmelser magasin "privatperson"
»Allmänna bestämmelser magasin "företag"
»Objektförsäkring

Nyttja RUT för Er nästa flytt och sänk arbetskostnaden med 50%

"Vi tänker kvalitet"

Se SMF-filmen

Vi erbjuder:


Bohagsflytt
Arkivflytt
Tunghantering
Specialemballering
Montering
Magasinering
Försäljning
PapperssekretessKontakt
Ilexpressen i Visby AB
Vibble Rakgatan 4
622 59 VISBY
Tel: 0498-26 49 00
Org.nr 556090-0044


Länkar
» Kontakta oss
» Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)
» Information om RUT
» Skatteverket
» PUL (personuppgiftslagen)
» DAL (distansavtalslagen)

Dokument/media
» SMF-folder
» SMF-film
» Bohag 2010
» Kontor 2003
»Objektförsäkring
»Allmänna bestämmelser magasin "privatperson"
»Allmänna bestämmelser magasin "företag"