ilexpressen_logotype

Flyttguide

  1. Planera städning, packa inte ner städutrustning.

  2. Ordna sophämtning, grovsopor mm.

  3. Säg upp el, gas och vatten.

  4. Beställ flyttning av telefon.

  5. Beställ eftersändning av post.

  6. Sänd flyttkort.

  7. Anmäl flyttningen till Svensk Adressändring AB, Tel: 020-97 98 99

  8. Teknisk apparatur skall transportsäkras om sådant finns att tillgå.

Nyttja RUT för Er nästa flytt och sänk arbetskostnaden med 50%

"Vi tänker kvalitet"

Se SMF-filmen

Vi erbjuder:


Bohagsflytt
Arkivflytt
Tunghantering
Specialemballering
Montering
Magasinering
Försäljning
PapperssekretessKontakt
Ilexpressen i Visby AB
Vibble Rakgatan 4
622 59 VISBY
Tel: 0498-26 49 00
Org.nr 556090-0044


Länkar
» Kontakta oss
» Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF)
» Information om RUT
» Skatteverket
» PUL (personuppgiftslagen)
» DAL (distansavtalslagen)

Dokument/media
» SMF-folder
» SMF-film
» Bohag 2010
» Kontor 2003
»Objektförsäkring
»Allmänna bestämmelser magasin "privatperson"
»Allmänna bestämmelser magasin "företag"